• Verotus

    Verotus

    Asiakkaan ja tilitoimiston välinen luottamuksellinen suhde on erittäin tärkeä etenkin verosuunnittelussa. Mitä paremmin tunnemme sinut, yrityksesi ja sitä koskevat tulevaisuuden suunnitelmasi, sitä paremmin pystymme hoitamaan veroasiasi.

Verotuksen suunnittelu

Autamme yritystäsi verotuksen optimoinnissa. Jos esimerkiksi hankit koneita tai laitteita, suunnittelemme niiden jaksotuksen ja erilaiset kulukirjaamiset mahdollisimman kannattavasti ottaen huomioon lainsäädännön asettamat raamit. Huolehdimme myös siitä, että osinkojen ja varastoarvojen kirjaus tulevat tehdyiksi järkevästi lopullisen verotuksen kannalta.

Yrittäjän henkilökohtainen verotus

Jos yhtiömuotona on avoin yhtiö, toiminimi tai kommandiittiyhtiö, yrittäjän henkilökohtainen verotus kannattaa hoitaa samalla kuin yhtiönkin. Myös osakeyhtiön omistajien verotuksessa on tärkeää ottaa huomioon mm. yhtiöstä saatavat osingot, palkat ja niiden verotus, jotta lopputulos olisi optimaalinen.

Yrityksen verotus

Kun yrityksesi liikevaihto ja/tai kulut muuttuvat merkittävästi, otamme sen oma-aloitteisesti huomioon verotuksessa. Huolehdimme uuden ennakkoveron hakemisesta. Jos muutokset ovat suuria, neuvottelemme kanssasi, kannattaako tehdä välitilinpäätös.

Meillä on ammattimainen perehtyneisyys arvonlisäveroa koskeviin monimutkaisiin säädöksiin, huolehdimme, että yrityksesi arvonlisävero tulee maksettua oikein, myös ulkomaisia laskuja koskevissa tilanteissa.

 

Kysy lisää verotuspalveluistamme!