• Tilinpäätökset

    Tilinpäätökset

    Teemme asiakkaamme vuotuiset tilinpäätökset.

Tilinpäätökset

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätöksen muoto ja sisältö on määritetty Kirjanpitolaissa. Eri yritysmuotoisille ja eri kokoisille yrityksille on omat tilinpäätössäädöksensä.

Lähtökohtaisesti yrityksen toiminnan tulos selvitetään tilikausittain. Tilikauden pituus on 12 kuukautta ja se voi olla kalenterivuosi tai muu yrityksen toimintaan sopiva kahdentoista kuukauden jakso. Ainoastaan poikkeustapauksessa tilikausi voi olla enintään 18 kuukautta.

Tekemäämme tilinpäätökseen kuuluvat

  • tuloslaskelma
  • tase
  • liitetiedot
  • tase-erittelyt, esim. käyttöomaisuuden muutokset
  • kirjanpito- ja aineistoluettelo.

Teemme yrityksesi tarpeen mukaan myös erityisraportteja ja graafisia raportteja sekä tuloslaskelman, jossa näkyvät myynti- ja käyttökate.

Tilikauden aikana voidaan tehdä välitilinpäätös tai tehdä kuukausittain jaksotetut tuloslaskelma ja tase, jotta tulos on tarkemmin selvillä läpi vuoden. Teemme tarvittaessa myös budjettiseurantaa.

Pyydä tarjous tilinpäätöksestä